لیزر جوش

ویژگی های لیزر جوش خوب چیست؟

یک لیزر جوش خوب برای ظرافت کار باید ویژگیهای اپتیکی خاصی داشته باشد که در این مقاله به آنها اشاره می شود.

Read More ...
کجا باید از جوش لیزری استفاده کرد؟

جوش لیزری معمولا در جاهایی که ظرافت کار اهمیت بسزایی دارد مثل طلا سازی استفاده می گردد. اما کاربردهای بسیار دیگری نیز داد که در این مقاله به آنها پرداخته می شود.

Read More ...

Copy Right All Page - Copy Right All Page - Copy Right All Page - Copy Right All Page - Copy Right All Page - Copy Right All Page - Copy Right All Page - Copy Right All Page - Copy Right All Page - Copy Right All Page

Iran Laser Land, Medical Lasers, Ophthalmology laser,laser eye surgery, metal cutting and welding Laser, alexandrite laser, laser services and repairs in Shiraz Iran

راه اندازی وب سایت شرکت لیزر ایران

وب سایت شرکت لیزر ایران افتتاح گردید. امید است با همراهی شما عزیزان قدم های بزرگ آینده را محکم تر برداریم.