Why is the lser used in medicine?

مزایا و معایب استفاده از لیزر در پزشکی

لیزرها کاربردهای منحصر بفردی در پزشکی دارند که معمولا با هیچ روش جراحی دیگری قابل دسترسی نیست؛ اما مانند هر نوع جراحی دیگری دارای معایبی نیز هستند. بنابراین برای استفاده از لیزر در درمان بیماری خود باید مزایا و معایب درمان با لیزر را با هم در نظر بگیریم و بهترین روش درمانی را برای خود انتخاب کنیم. در این مقاله به این موضوع می پردازیم.

Read More ...
چرا لیزر در پزشکی کاربردهای بسیاری دارد؟

امروزه کاربردهای فراوان لیزر در شاخه های پزشکی مثل چشم پزشکی، پوست و زیبایی، دندان پزشکی و جراحی برکسی پوشیده نیست. اما اینکه چرا لیزر میتواند به این میزان در صنعت پزشکی مفید باشد، موضوعی است که کمتر به آن پرداخته شده است. بنابراین در این مقاله به ویژگیهای لیزر که موجب کاربرد آن در پزشکی شده است، می پردازیم.

Read More ...

Copy Right All Page - Copy Right All Page - Copy Right All Page - Copy Right All Page - Copy Right All Page - Copy Right All Page - Copy Right All Page - Copy Right All Page - Copy Right All Page - Copy Right All Page

Iran Laser Land, Medical Lasers, Ophthalmology laser,laser eye surgery, metal cutting and welding Laser, alexandrite laser, laser services and repairs in Shiraz Iran

راه اندازی وب سایت شرکت لیزر ایران

وب سایت شرکت لیزر ایران افتتاح گردید. امید است با همراهی شما عزیزان قدم های بزرگ آینده را محکم تر برداریم.